« Metody »
Grupa I w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu
Grupa II w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu
Grupa III w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu

Miejskie Przedszkole nr 10

 

Metoda Marii Montessori, Drama, Kinezjologia Edukacyjna P.Denisona, Mandala, Masaż relaksacyjny, Muzyka relaksacyjna, Gry dydaktyczne, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.

 

Miejskie Przedszkole nr 11 - Specjalne


Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Metoda M.Ch.Knillów, Metoda Porannego kręgu J.Kielina, Metoda „Pedagogiki Zabawy”, Metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej M.Kieryło, Kinezjologia Edukacyjna P.Denisona, Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, Metody relaksacyjne, Sensoplastyka, Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, Masaż Shantala.A
A
A
Grupa IV w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu
Grupa V w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu

Jesteś naszym: gościem!